IMG_0005Martina Schulmeisterová se narodila v roce 1978 v Havlíčkově Brodě. Hře na klavír se začala věnovat již v raném dětském věku pod vedením Blanky Skálové. Následně pokračovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž u MgA. Vandy Jandové (1992-1998) a dále na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasákové (1998-2003). Své vzdělání dovršila doktorskou disertací na téma „Agnes Tyrrell, život a dílo“.

Své hudební vzdělání zároveň obohacovala na mnoha mistrovských interpretačních kurzech pod vedením Arne Torgera (Německo), Tatiany Zagorowske (Rusko), Hanse Leygrafa (Rakousko), Marie Korecke – Soszkowske (Polsko), Eugena Indjice (USA, Francie)

Během studia na sebe upozornila mnoha výraznými úspěchy v národních i mezinárodních klavírních soutěžích. Je laureátkou mezinárodních soutěží v Košicích (1993), Ettlingenu (1994), „Beethovenův Hradec“ (1996), „A.M.A. Calabria“ v italském Lamezia Terme (1999), „Forum Internationale“ ve Vicenze (Itálie – 2000) a „Musical Performance and Pedagogics“ v Helsingoru v Dánsku (2001). Stala se též stipendistkou firmy YAMAHA.

Je hostem mnoha českých i zahraničních pódií (Slovensko, Polsko, Anglie, Francie, Nizozemí, Itálie, Dánsko, Čína, Taiwan). Jako sólistka spolupracuje s předními českými ansámbly a orchestry. V roce 2003 byla zařazena na Prémiovou listinu mladých umělců Českého hudebního fondu.

Od roku 2002 je pedagogem klavírní hry na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž.