CD – Haydn, Schumann, Brahms, klavírní tria, PETROF PIANO TRIO (Produkce Petrof spol. s.r.o.)

Soubor přesvědčuje o svém vyzrálém vztahu k romantické hudbě, Schumann je svým provedením neobyčejně přitažlivý. …Dokumentuje jak instrumentální vyzrálost jednotlivých členů, tak sevřenost souborové hry… Provedení Brahmsova tria je neobyčejně vyzrálé, plné naléhavosti, romantického chvění a stylově věrné interpretace.

Hudební rozhledy, Praha, duben 2011

Komorní koncert KPH Olomouc, Reduta, 14. 3. 2011

Dynamická šíře, muzikalita, homogenita ansámblu a smysl pro detail – tak lze ve stručnosti charakterizovat koncert klavírního tria Petrof, které v olomoucké Redutě provedlo skladby Mozarta, Schumanna a Dvořáka. Nadšené publikum si vyžádalo přídavek, na kterém zazněla v brilantním provedení finální věta z Haydnova tria G dur „Gypsy rondo“. …

Opus musicum , březen 2011

Koncert 22.11.2011 Teatro Rosalía, La Coruňa, Špaňelsko

Hodnocení: 5 hvězdiček

Přestože má klavírní trio Petrof pouze tři roky existence, zvuková vyrovnanost souboru je na té nejvyšší úrovni.

Měli jsme možnost vyslechnout krásu a vášeň prvního klavírního tria c moll op.7 Edouarda Lalo, jakožto i rozevlátou romantiku, plnou vřelé muzikality v triu d moll op.63 Roberta Schumanna…

Jan Schulmeister, houslista prestižního, mezinárodně známého Wihanova kvarteta, které nás již několikrát navštívilo, je mimořádný umělec neobyčejné zvukové kvality, přesnosti a expresivity, k němuž krásně ladí vynikající cellista a impozantní klavíristka, která dovršuje dokonalé souznění souboru…

…znovu a znovu ve stoje aplaudující publikum si vyžádalo přídavek – strhující Scherzo z Dvořákova Tria č. 2 g moll…

Laopinión Coruňa, Noticas Kultura. Espaňa