Trio6-001Narodil se 9. března 1981 ve valašském Vsetíně. Hře na violoncello se začal věnovat v šesti letech pod vedením Mgr. Zdeňky Pimkové v místní ZUŠ. Dále pokračoval u stejné profesorky i na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži (1995 – 2001). Svá studia hudby pak zakončil na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Miroslava Petráše (2001 – 2006).

Ve vzdělání mu byly obohacením i četné kurzy, např. Mezinárodní letní škola staré hudby ve Valticích (1996), kde byla jeho lektorkou Irmtraud Hubatschek, Mezinárodní interpretační kurzy JAMU Brno – prof. Bedřich Havlík (1997 – 2000) stejně jako Internationale Sommerakademie Semmering – prof. Tobias Kühne a prof. Tomasz Strahl (2003, 2005) a  také Master Class – Peter Wispelwey (2001), Anner Bylsma (2005) a Lubomir Georgiev (2005).

Zúčastnil se řady domácích i mezinárodních soutěží, např. mezinárodní Heranovy violoncellové soutěže (1997 – čestné uznání), Soutěžní přehlídky konzervatoří ČR (1999 – 3. cena) nebo soutěže Kazimierza Wiłkomirskego – Poznań.

Od roku 2010 působí jako pedagog Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži a od roku 2011 je také lektorem na Mezinárodních interpretačních kurzech v Zábřehu.

Je vyhledávaným komorním hráčem (spoluzakladatel Petrof Piano Trio – 2009) a vystoupil v řadě evropských zemí i jako sólista.

V současnosti hraje na nástroj Tomáše Haškovce anno 2003.